O nas

Kim jesteśmy?

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe wyjazdy (weekend) mające charakter rekolekcji zamkniętych. Ich przebieg jest całkowicie odmienny od innych typów rekolekcji. Są prowadzone przez trzy pary małżeńskie i kapłana, którzy ukazują uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Siła oddziaływania rekolekcji polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania swoich konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii.

Na rekolekcje może przyjechać każde małżeństwo, niezależnie od wieku, stażu małżeńskiego, wykształcenia czy religijnego zaangażowania. Przyjeżdżają małżeństwa żyjące zgodnie i małżeństwa będące ze sobą w konflikcie. Nieraz zdarzały się takie, które już nie mieszkały razem i rozmawiały o rozwodzie… W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych.

Więcej informacji na temat ruchu Spotkań Małżeńskich, terminy rekolekcji w innych ośrodkach, a także informacje o duchowości Spotkań można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.

Co robimy?

Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Poznaniu prowadzi obecnie następujące rekolekcje oraz spotkania:

Rekolekcje dla Małżeństw. Rekolekcje te mają charakter zamknięty. Prowadzą je wspólnie pary małżeńskie i kapłan. Treścią rekolekcji jest dialog męża i żony, zaś celem – coraz lepsze poznawanie się, rozumienie i zaufanie między małżonkami. Dzięki temu mogą oni spotkać się na nowo ze sobą i z Panem Bogiem.

Wieczory dla Zakochanych. Wieczory przeznaczone są zarówno dla narzeczonych, jak i par chodzących ze sobą, niemających jeszcze ustalonej daty ślubu, ale poważnie myślących o małżeństwie. Jest to cykl dziewięciu spotkań, podczas których narzeczeni – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, oczekiwań, ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu, uczą się, jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają, czym naprawdę jest sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu.

Rekolekcje dla narzeczonych. Pary, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Wieczorach dla Zakochanych, zapraszamy serdecznie na Rekolekcje dla Narzeczonych. Ich program jest analogiczny do programu Wieczorów dla Zakochanych, ale odbywają się one w całości podczas jednego weekendu, tak jak Rekolekcje dla Małżeństw.

Wieczory dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych spełniają warunki katechezy przedmałżeńskiej – ich absolwenci otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Spotkania małych grup. Spotkania te przeznaczone są dla małżeństw, które uczestniczyły w weekendzie Spotkań Małżeńskich i chcą pogłębić swoje doświadczenie dialogu małżeńskiego. Spotkania te odbywają się w małych, zamkniętych grupach. Dzielenie się z innymi małżeństwami owocami i trudnościami w przeżywaniu dialogu często bardzo pomaga w budowaniu własnej miłości. Więcej informacji o tych spotkania znajdziesz tutaj.

Nasz ośrodek

Ośrodek Spotkań Małżeńskich dla diecezji poznańskiej powstał w 1996 roku z inicjatywy dwóch małżeństw: Ewy i Henryka Kuźmińskich oraz Violi i Marka Barszczewskich. Pierwsze weekendy rekolekcyjne odbywały się w Domu Rekolekcyjnym Świętej Rodziny w Bąblinie.

Aktualnie większość rekolekcji i spotkań porekolekcyjnych prowadzimy w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa w Morasku. Adres ośrodka to: ul. Sióstr Misjonarek 10, 61-680 Poznań.

Prosimy o wsparcie

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zwracamy się z serdeczną prośbą o odpisanie 1% od podatku na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich
ul. Meander 23 m. 22, 02-791 Warszawa
Nr rachunku: 59 1050 1025 1000 0022 7883 7584 ING Bank Śląski
KRS 0000119130

Z otrzymanych ofiar pokrywane są koszty pobytu na rekolekcjach małżeństw, które nie są w stanie pokryć samemu całości kosztów pobytu w domu rekolekcyjnym. Poprzez tę wpłatę przyczyniacie się Państwo także do poszerzania informacji o naszych rekolekcjach i uczestniczycie w wysiłkach związanych z poszukiwaniem, a często odbudowywaniem prawdziwej miłości przez coraz większą liczbę małżeństw. Z otrzymanych ofiar pokrywane są także koszty podróży animatorów do innych miast, gdzie rozwijana jest praca rekolekcyjna, a także koszty związane z prowadzeniem pracy rekolekcyjnej w krajach byłego ZSRR. Dlatego, niezależnie od odpisu 1% od podatku prosimy o ofiary na ten cel. Zaznaczamy, że animatorzy – zarówno małżeństwa, jak i kapłani – prowadzą Spotkania Małżeńskie społecznie i honorowo.

Serdecznie dziękujemy!

tekst za stroną ogólnopolską: www.spotkaniamalzenskie.pl